Dovanų kuponai - Affidea Lietuva

Dovanų kuponai

ĮSIGYTI DOVANŲ KUPONĄ

DOVANŲ KUPONO ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Taikymo apimtis
Dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklės taikomos visose Affidea klinikose / diagnostikos centruose, kai dovanų kuponai įsigyjami registratūroje ar perkant internetu www.affidea.lt ir www.endemik.lt svetainėse. Šios taisyklės galioja visai Affidea Lietuva įmonių grupei, t. y. visiems šią grupę sudarantiems juridiniams asmenims ir jų visiems darbuotojams. Affidea Lietuva įmonių grupę sudaro: UAB „Affidea Lietuva“, kodas 300542299; UAB „Endemik didmena“, kodas 302244593, UAB “Medicinos sfera”, kodas 3059155581. Šios taisyklės taikomos aukščiau nurodytoje apimtyje, jos taip pat gali būti taikomi kai kuriose šalyse galiojantys smulkesni reikalavimai ar teisės aktai. Tokiais atvejais šio dokumento turi būti laikomasi tiek, kiek tai neprieštarauja tiems reikalavimams ar teisės aktams.

2. UAB „Affidea Lietuva“ dovanų kuponų įsigijimo ir naudojimo taisyklės
2.1 UAB „Affidea Lietuva“ Dovanų kuponas (toliau – Dovanų kuponas) patvirtina išankstinį apmokėjimą ir suteikia teisę Dovanų kupono turėtojui šiose taisyklėse numatyta tvarka pasinaudoti UAB „Affidea Lietuva“ (įmonės kodas 300542299) priklausančiose klinikose / diagnostikos centruose teikiamomis paslaugomis.

2.2 Dovanų kuponas patvirtina Dovanų kupono turėtojo teisę naudotis Dovanų kupone nurodyta suma ir/ar paslauga, Dovanų kupono galiojimo metu. Plačiau apie UAB „Affidea Lietuva“ klinikose / diagnostikos centruose teikiamas gydytojų konsultacijas, atliekamus instrumentinius / laboratorinius tyrimus, skiepijimo paslaugas ir kt.), kurioms galima įsigyti Dovanų kuponą, žiūrėkite www.affidea.lt ir www.endemik.lt.

2.3 Dovanų kuponą galima įsigyti šiais būdais:
2.3.1. atvykti į pasirinktą UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupei priklausančią kliniką ar diagnostikos centrą ir jį įsigyti registratūroje. Tokiu atveju, Dovanų kuponą atsiimsite iš karto.
2.3.2. įsigyti internetinėse svetainėse www.affidea.lt, www.endemik.lt ir www.mano.affidea.lt. Apmokėjimas už Dovanų kuponą atliekamas per mūsų mokėjimo partnerių Paysera.lt apmokėjimo sistemą, kuri yra patikima ir atsako už saugų duomenų pateikimą bei vartotojų apsaugą. Gavus apmokėjimo patvirtinimą, Dovanų kuponas bus išsiųstas Jūsų nurodytu elektroniniu paštu per 48 valandas. Dovanų kupono negavus per nurodytą laiką – kreipkitės el. p. reklama@affidea.lt

2.3.3. Ant Dovanų kupono nurodoma ir/ar įrašoma informacija: Dovanų kupono pavadinimas, Dovanų kupono identifikacijos numeris, Dovanų kupono vertė, galiojimas. Platesnė informacija apie Dovanų kuponus teikiama interneto svetainėje www.affidea.lt, ir www.endemik.lt, tel. 1811 bei paslaugų vykdymo vietose – UAB „Affidea Lietuva“ klinikose / diagnostikos centruose.

2.4 Dovanų kuponu galima atsiskaityti už suteiktas paslaugas bet kurioje UAB „Affidea Lietuva“ klinikoje / diagnostikos centre. Dovanų kuponą reikia pateikti prieš atsiskaitant už paslaugas.

2.5 Dovanų kuponas galioja 6 mėnesius nuo jo pirkimo datos, jeigu Dovanų kupone nėra nurodyta kitaip.

2.6 Jeigu Dovanų kuponas nebuvo panaudotas jo galiojimo laikotarpiu, jis laikomas nebegaliojančiu ir pinigai už nepanaudotą Dovanų kuponą negrąžinami.

2.7 Pinigai už Dovanų kuponą yra negrąžinami, išskyrus, kai pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą nuotoliniu būdu UAB „Affidea Lietuva“ interneto svetainėse www.affidea.lt, ir www.endemik.lt ir www.mano.affidea.lt, atsisako sutarties (grąžina įsigytą ir nepanaudotą Dovanų kuponą) per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Dovanų kupono įsigijimo dienos.
Dovanų kuponą galima grąžinti UAB „Affidea Lietuva“ klinikose / diagnostikos centruose arba el. paštu
reklama@affidea.lt pateikus prašymą dėl įsigyto Dovanų kupono grąžinimo (prašyme turi būti nurodoma: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, el. pašto adresas, Dovanų kupono numeris, pirkėjo banko sąskaitos numeris) bei pridėjus Dovanų kupono čekio/mokėjimo nurodymo kopiją. Pirkėjui pinigai grąžinami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

2.8 Dovanų kuponas gali būti perduotas trečiajam asmeniui.

2.9 Dovanų kuponas į grynuosius pinigus nekeičiamas.

2.10 Jei paslaugos kaina yra didesnė nei Dovanų kupono vertė, trūkstamą sumą galima primokėti. Jei paslaugos kaina yra mažesnė nei Dovanų kupono vertė, skirtumas negrąžinamas.

2.11 Dovanų kuponas atsiskaitymui už paslaugas gali būti panaudotas tik vieną kartą. Pateikus Dovanų kuponą atsiskaityti už paslaugas, Dovanų kuponas jo turėtojui negrąžinamas.

2.12 Dovanų kupono turėtojas yra atsakingas už savo turimo Dovanų kupono saugumą. UAB „Affidea Lietuva“ neatsako, jei Dovanų kuponas buvo pamestas, sugadintas ir dėl to prarado savo funkcionalumą ir juo nebegalima pasinaudoti.

2.13 Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, sutinka su šiomis UAB „Affidea Lietuva“ dovanų kupono įsigijimo ir naudojimo taisyklėmis.

2.14 Ginčai ir nesutarimai, kurie atsiranda dėl Dovanų kupono ar dėl suteiktų paslaugų, yra sprendžiami tarpusavio derybų būdu (el. paštu kokybe@affidea.lt arba raštu atsiuntus pretenziją adresu UAB „Affidea Lietuva“, Konstitucijos pr. 7 (9 a.),09308, Vilnius). Jeigu tarpusavio derybų būdu ginčo ar nesutarimo išspręsti nepavyksta, UAB „Affidea Lietuva“ nevykdo Dovanų kupono turėtojo reikalavimo ar nepateikia motyvuoto atsakymo raštu per 20 kalendorinių dienų, Dovanų
kupono turėtojas turi teisę pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT01402, Vilnius; el. p. tarnyba@vvtat.lt; tel. 8 5 262 67 51; interneto svetainė www.vvtat.lt).

Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu reklama@affidea.lt.