Viešas pranešimas apie planuojamą reorganizavimą - Affidea Lietuva

February 25, 2022

Viešas pranešimas apie planuojamą reorganizavimą

UAB „Affidea Lietuva“
Juridinio asmens kodas 300542299
Registruotos buveinės adresas: Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuvos Respublika
(toliau – Bendrovė)

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pacientams
Kitiems suinteresuotiems asmenims

VIEŠAS PRANEŠIMAS APIE PLANUOJAMĄ REORGANIZAVIMĄ

2022-04-06

Mielieji,

Informuojame, kad UAB „Affidea Lietuva“ (juridinio asmens kodas 300542299, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuvos Respublika) planuoja dalyvauti UAB „ENDEMIK“ reorganizavime išdalijimo būdu. Tai reiškia, kad Bendrovė, kartu su kita Affidea grupės bendrove UAB „ENDEMIK DIDMENA“, perims išdalijamos Affidea grupės įstaigos UAB „ENDEMIK“ (toliau – Išdalijama bendrovė) veiklą.

Po reorganizacijos, visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias Jums teikdavo Išdalijama bendrovė, nuo šiol teiks UAB „Affidea Lietuva“. Užtikriname, kad po reorganizacijos visiems pacientams teiksime asmens sveikatos priežiūros paslaugas taip, kaip iki šiol. Reorganizacijos metu klinikų adresai ir sveikatos priežiūros paslaugų apimtis keičiama nebus.

Detalesnė informacija:

UAB „Affidea Lietuva“ yra reorganizavime dalyvaujanti bendrovė, kuri po reorganizavimo tęs savo veiklą. UAB „Affidea Lietuva“ perims dalį Išdalijamos bendrovės ilgalaikio ir trumpalaikio turto, taip pat ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių ir kitų įsipareigojimų, gautinų ir mokėtinų sumų pagal Išdalijamos bendrovės sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. UAB „Affidea Lietuva“ taip pat perims dalį kitų Išdalijamos bendrovės teisių ir pareigų pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas darbo sutartis, bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas kylančias iš kitų Išdalijamos bendrovės sudarytų dokumentų, išskyrus tas Išdalijamos bendrovės teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu bei kurios reorganizavimo sąlygose ir perdavimo-priėmimo aktuose nurodyta tvarka ir apimtimi pereis UAB „ENDEMIK DIDMENA“.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. nurodytais dokumentais galima susipažinti iki UAB „Affidea Lietuva“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre momento, UAB „ENDEMIK“ registruotos buveinės adresu Savanorių pr. 6A-1003, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val.

Jei turėtumėte klausimų, su mumis galite susisiekti toliau nurodytais kontaktais:
Kristina Banytė
Direktoriaus asistentė
el. paštas kristina.banyte@affidea.lt
tel. nr. +370 635 88438