„Affidea“ darbuotojų mokymai - Affidea Lietuva

November 29, 2022

„Affidea“ darbuotojų mokymai

UAB “Affidea Lietuva” įgyvendina 4 projektus, finansuojamus iš Europos Socialinio fondo

UAB „Affidea Lietuva“ darbuotojų mokymai

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. Pagrindinės projekto veiklos: įmonės  darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą bei kvalifikacijos kėlimą stažuočių metu. Siekdama išlaikyti esamus darbuotojus bei pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų UAB „Affidea Lietuva“ investuoja į jų žinias ir kompetencijas, reikalingas tiesioginiame darbe.

Projekte dalyvauja daugiau kaip 260 UAB „Affidea Lietuva“darbuotojų.

Projekto vertė 428 050,09 EUR

 

UAB Kuncų ambulatorinės klinikos darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

Projekto įgyvendinimo metu darbuotojams suteikiamos galimybės mokytis ir taip pakelti savo profesinę kompetenciją, kuri ne tik įgalina geriau atlikti tiesiogines funkcijas, o kartu ir padeda įmonei kokybiškai vykdyti savo veiklą bei išlikti konkurencinga rinkoje. Projekto tikslas – tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, taip sudarant palankias sąlygas darbo našumo augimui, tolesnei įmonės plėtrai, didinant parduodamų paslaugų klientų ratą ir kliento užsisakomų draudimo paslaugų portfelį bei užsienio investicijų dalį.

Projekte dalyvauja daugiau kaip 40 darbuotojų.

Projekto vertė 55 929,44 EUR

 

Uždarosios akcinės bendrovės „ENDEMIK“ darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti esamų bei naujai įdarbinamų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Inovacijos, patirtis bei nuolatinis kvalifikacijos kėlimas yra itin svarbūs siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Projekto įgyvendinimas leis išplėsti kvalifikuotų, žinių ir gebėjimų turinčių darbuotojų, šioje rinkoje dalį.

Projekte dalyvauja daugiau kaip 100 darbuotojų.

Projekto vertė: 101 859,94 EUR.

 

AB „MCT kompiuterinė tomografija“ darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

Projekto tikslas – tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, taip sudarant palankias sąlygas darbo našumo augimui, tolesnei įmonės plėtrai, didinant klientų ratą. Norint tinkamai vykdyti įmonės veiklą ir išlikti konkurencinga įmone rinkoje, siekiama investuoti į darbuotojų darbinių kompetencijų ugdymą. Projekto įgyvendinamų veiklų metu stengiamasi orientuotis ne tik į standartinius darbuotojų mokymus, bet ir į unikalius, aiškias profesines kompetencijas ugdančius mokymus, kurie pakelia bendrą darbuotojų profesinę kompetenciją, suteikia profesinių žinių bei naujų įgūdžių.

Planuojama, kad projekte dalyvaus 30 darbuotojų.

Projekto vertė 34 597,78 EUR