Įgyvendiname projektą! - Affidea Lietuva

December 9, 2020

Įgyvendiname projektą!

Džiaugiamės galėdami įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą darbuotojų mokymai!

 

Šio projekto tikslas – sudaryti sąlygas įmonės darbuotojams įgyti specifinių kompetencijų ir prisitaikyti prie ūkio pokyčių. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal priemonės finansavimo aprašą remiama veikla – užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.  Siekdama išlaikyti esamus darbuotojus bei pritraukti naujų kvalifikuotų darbuotojų pareiškėja investuos į jų žinias, tokiu būdu didindama darbuotojų motyvaciją. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyta 50 pareiškėjos darbuotojų. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.