Pranešimas apie reorganizaciją - Affidea Lietuva

October 22, 2021

Pranešimas apie reorganizaciją

Informuojame, kad UAB „MCT kompiuterinė tomografija“ (juridinio asmens kodas 302032665, registruota buveinės adresu Nemenčinės pl. 54A-2, Vilnius, Lietuvos Respublika) planuoja vykdyti reorganizaciją prijungimo būdu. Tai reiškia, kad kartu su bendrovėmis UAB Kuncų ambulatorinė klinika, UAB „Alytaus Medea klinika“, Medicinos paslaugų grupė, UAB ir UAB „Šilutės MCT“ (toliau – Prijungiamos bendrovės), kurios visos kartu po reorganizavimo baigs savo veiklą, bus prijungta prie UAB „Affidea Lietuva“.

Po reorganizacijos visas paslaugas, kurias Jums teikdavo Prijungiamos bendrovės, nuo šiol teiks UAB „Affidea Lietuva“. Užtikriname, kad po reorganizacijos visiems pacientams teiksime asmens sveikatos priežiūros paslaugas taip, kaip iki šiol. Reorganizacijos metu mūsų klinikų adresai ir sveikatos priežiūros paslaugų apimtis keičiama nebus.

Detalesnė informacija:

UAB „MCT kompiuterinė tomografija“ yra reorganizuojama asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą. UAB „Affidea Lietuva“ perims visą Prijungiamų bendrovių, įskaitant ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, taip pat ilgalaikius ir trumpalaikius finansinius ir kitus įsipareigojimus, gautinas ir mokėtinas sumas pagal Prijungiamų bendrovių sudarytas sutartis ar kitais pagrindais kylančias prievoles. UAB „Affidea Lietuva“ taip pat perims visas kitas Prijungiamų bendrovių teises ir pareigas pagal sandorius bei kitais pagrindais atsiradusias prievoles (įskaitant teises ir pareigas pagal sudarytas darbo sutartis, bankų sąskaitose esančias lėšas, sutartis su prekių, paslaugų ir/ar darbų tiekėjais) bei teises ir pareigas kylančias iš kitų Prijungiamų bendrovių sudarytų dokumentų, išskyrus tas Prijungiamų bendrovių teises ir pareigas, kurias Lietuvos Respublikos imperatyviomis teisės normomis draudžiama arba kurių negalima perduoti kitam asmeniui reorganizavimo metu.

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 2 d. nurodytais dokumentais galima susipažinti iki UAB „Affidea Lietuva“ naujos įstatų redakcijos įregistravimo Juridinių asmenų registre momento, UAB „Affidea Lietuva“ registruotos buveinės adresu Savanorių pr. 184, Kaunas, Lietuvos Respublika arba Bendrovės registruotos buveinės adresu Nemenčinės pl. 54A-2, Vilnius, Lietuvos Respublika, darbo dienomis nuo 10 val. iki 16 val.

Jei turėtumėte klausimų, su mumis galite susisiekti toliau nurodytais kontaktais:

El. paštas: reorganizacija@affidea.lt

Tel.: (8-5) 273 78 00