Dėl COVID-19 laikinai atidedamas planinių paslaugų teikimas! - Affidea Lietuva

March 15, 2020

Dėl COVID-19 laikinai atidedamas planinių paslaugų teikimas!

Gerbiami klientai, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 visoje Lietuvos Respublikoje nuo 2020-03-16 00:00 val. yra įvestas karantinas.

Dėl nurodytos priežasties mūsų įstaigose:
• Pirminės ambulatorinės paslaugos bendru atveju teikiamos tik nuotoliniu būdu, jeigu šeimos gydytojas nenuspręs kitaip.
• Ambulatorinių planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų teikimas atidedamas, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. Esant numatytai išimčiai, siuntime turi būti aiškiai nurodyta ūmi būklė, pagrindžianti išimtį.

Pasikeitus situacijai su pacientais, kurie buvo registruoti planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų paslaugų teikimui, bus susisiekta atskirai ir suderintas kitas paslaugų tiekimo laikas!!!

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į mūsų klinikas ar diagnostikos centrus telefonais: https://www.affidea.lt/kontaktai/

SVARBU ŽINOTI: COVID-19. LIGONIO, ASMENS, ĮTARIAMO, KAD SERGA IR/AR SĄLYTĮ TURĖJUSIO ASMENS ATSAKOMYBĖ.

Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 “Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisyklių patvirtinimo” IV skyrių ligoniui, asmeniui, įtariamam, kad serga ir/ar sąlytį turėjusiam asmeniui, nesilaikančiam minėtame teisės akte nurodytų reikalavimų (dėl izoliacijos, saviizoliacijos ir t.t.) taikoma administracinė, baudžiamoji ir/ar civilinė atsakomybė.

Nuoroda į teisės aktą galite rasti ČIA.

Daugiau aktualios informacijos apie koronavirusą galite rasti ČIA